Jump to content

 

INOVÁTOR - INOVÁTORSKÁ ČINNOST

inovace, KNOW-HOW, ÚSPORY, řešení, realizace

Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku

 

     Řeším zvyšování prosperity a zisku firem, zejména se zaměřuji na odhalování a řešení skrytých možností, na inovace a vývoj nových produktů, materiálů a technologií, na úsporná řešení a úpravy.

     Realizuji také nové nápady, zlepšovací návrhy, patenty, technická zlepšení a originální know-how, současně je převádím do stádia praktické realizace, prodeje nebo k investování.

     Nedílnou součástí této aktivity jsou i jiné specifické a související činnosti, jako je např. vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, přímá realizace navržených řešení nebo oponentura.

     Nic není dokonalé, proto vyvíjím další nové projekty a inovace tak, jak je zájem a poptávka. Cílem je vytvořit rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení.

 

 


 

INNOVATOR - INNOVATIVE ACTIVITIES

innovations, KNOW-HOW, ECONOMY, solution, executions

Fast and effective solution for elevated competitiveness and profit

 

     As an author, novelist, screenwriter and songwriter also writes ideas, stories, song lyrics, screenplays and films as well as new formats of programs for all stakeholders and the media in any demanding form, genre and build.

     As a journalist dedicated to articles and reviews, as a copywriter also commercial, advertising, promotion and public relations texts, slogans and media presentations.
 
     It also deals with music, graphic design, photography, film, cinematography, editing, directing and dramaturgy. He went through practice in production and realization of films, commercials, broadcast and multimedia projects.
 
     The experience and professionalism applied in the development and implementation of any formats, and works in different genres and media, on their own as well as specified topics.